معتاد اینترنت!

 

دختری میگه: مامان تو هم معتاد اینترنت شدی ها! یه کم فکر میکنم و بعد براش لیست

کارهایی که در طول روز انجام داده ام رو میشمارم. بهش میگم: به نظرت یه معتاد

اینترنت میتونه این کارها رو در طول روز انجام بده؟! و با یه نصیحت مادرانه موضوع رو

جمع میکنم! « اگه برنامه ریزی کنی به همه ی کارهات، از جمله کارهایی که بهشون

علاقه داری میرسی.»

اما انگار که هنوز خودم قانع نشدم، باخودم تکرار میکنم: معتاد اینترنت! یعنی واقعا من

یه معتاد اینترنت به نظر میام؟! باید بیشتر حواسم رو جمع کنم.

/ 1 نظر / 19 بازدید
یک جراح

شما الان به ساعتی که من این کامنتو گذاشتم دقت کن..اگه جایی واسه ترک پیدا کردی به ما هم یه خبری بده ..خیر ببینی