روزمره گی های دوست داشتنی

نمی خواستم اینجا از روزمره گی هام بنویسم اما می بینم زندگی ما رو همین اتفاق های کوچیک روزمره می سازه.

من از چی خوشحال میشم؟ با چی احساس خوشبختی میکنم؟ جز با لبخنده هر روز دخترم؟ جز با خبر سلامتی هر روزه خانواده و دوستانم؟ و این روز مره گی ها چقدر دوست داشتنی هستند. چقدر آرزو میکنم این روزمرگی هام هر روز تکرار شود.

البته همه روزمره گی ها اینطوری نیستند. گاهی غمها و مشکلاتی هستند که هرروز گوشه ای از قلب و زندگیتو به خودشون اختصاص میدن اما باید سعی کنی اونها رو جز اتفاق های نادر زندگی قرار بدی و نذاری جزئی از روزمره های زندگیت بشن.

و حالا بعد از این سخنرانی اعاده حثیت برای واژه شریف «روزمره گی»،می نویسیم.

امروز  کشمکش روزمره من و دخملی بر سر انجام تکالیف که با اتفاق نادر داد و فریاد و اشک و آه همراه بود، با قربون صدقه رفتن های روزمره دخملی به پایان رسید. من کشته این آخریشم ماچ که این خانومی ازش خسته نمیشه قلبالهی الهی الهی خجالتچشمک

/ 4 نظر / 19 بازدید
غزل

چه روزمرگی با نمکی :)

محرم

خدا برات نگهش داره.