هفتاد سالگی یعنی در انتظار ...؟!

دیروز برای مامان جشن تولد گرفتیم، جشن تولد هفتاد سالگی.

مثل همه جشن تولدهای خانه ما، یه جشن کوچک با کیک خانگی و جمع خانگی!

اما از این جشن کوچک یک غم بزرگ روی قلبم یادگاری موند وقتی مامان با سادگی و

مهربونی همیشگی گفت: وقتی میگین هفتاد سالگی، احساس میکنم دیگه وقت رفتنه!

/ 1 نظر / 31 بازدید
سارا

آخی چقدر غمگین کننده است.. خدا سایشون رو سالهای سال بالای سرتون نگه داره.