قناری


این روزها یه قناری زرد و کوچولو به جمع خانوادگی ما اضافه شده که با چهچهه

های قشنگش، موزیک متنی زیبایی رو برای حرف ها و افکار ما فراهم کرده و

ناخوداگاه به اونا لطافت میبخشهبغل

ولی حیف، حیف که این قناری معجزه گر ما زمانی که همسر گرامی منزل تشریف دارند، خوابه  افسوسگریه

/ 0 نظر / 16 بازدید